ANUNCI sobre aprovació inicial del plec de clàusules economicoadministratives particulars que ha de regir la contractació d’una obra, Construcció d’un edifici per a ús de magatzem municipal a Josa de Cadí, FASE I , FASE II i FASE III.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir