ANUNCI sobre aprovació inicial de l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per a la contractació de la gestió del servei de la llar d’infants Escola Bressol Ferrer i Guàrdia.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir