ANUNCI sobre aprovació inicial de la Memòria valorada de reparació de cornises, elements ornamentals i revestiments despresos a les façanes de l’edifici situat a la plaça del Repartidor, 1-2.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir