ANUNCI sobre aprovació dels plecs de clàusules i prescripcions tècniques de les obres d’un espai com a aules de dansa Mont-Àgora.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir