ANUNCI sobre aprovació del plec de condicions per a la concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar i prestació de serveis complementaris del local social la Rambla.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir