ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir el concurs, via procediment obert, per adjudicar la concessió de la instal·lació i explotació de la concessió del bar Espai de Cap de Creus.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir