ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs, via procediment obert, de l’explotació de dos quioscos a Ses Oliveres i un quiosc a Portlligat.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir