ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de l’Eix de la Via, àmbit 6, aparcament sobre la llosa costat Tarragona del carrer Camp del Cellerot.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir