ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d’execució de la línia subterrània de baixa tensió del C.T. BY221, per desplaçament de xarxa elèctrica a la zona de la plaça Carme Llinàs.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir