ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte constructiu sobre la millora de la seguretat viària a la BV-5103 al PK 0+500 (cruïlla av. Vilamajor), plataforma única, al terme municipal de Cardedeu.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir