ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte constructiu de millora local de traçat, carretera BP-4654, del pk 0+000 al 8+120, i carretera BP-4653, del pk 6+300 al 17+390 tram Sant Quirze Besora – Olost.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir