ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte constructiu de millora de la seguretat viària carretera BV-5001 de Santa Coloma de Gramenet a la Roca del Vallès, PK 3+140 a 25+707.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir