ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte constructiu d’ampliació de les obres de fàbrica situades als PK 4+585 i 4+984 de la carretera BV-4235 al terme municipal de Viver i Serrateix.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir