ANUNCI sobre aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació i neteja de façanes i el tancament de solars.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir