ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació de l’article 5 de l’Ordenança municipal per a la regulació específica de les condicions tècniques i d’emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis. .

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir