ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació i la formalització d’un contracte d’obres, línies elèctriques de 25 Kv soterrades i aèries des de la subestació Anoia als sectors Riera de Castellolí i Plans de la Tossa.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir