ANUNCI d’informació pública sobre una sol·licitud de concessió d’ocupació del domini públic maritimoterrestre per al Balneari Banys d’en Caixa, entre les fites M-1 i M-36 a M-41, al terme municipal de Palafrugell.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir