ANUNCI d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització del projecte de noves línies elèctriques aèries/subterrànies a 25 kV, unió SE-Castellet i polígons industrials del Poet i l’Albornar.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir