Anunci d’informació pública d’un projecte tècnic, explotació ramadera de pordí d’engreix a situar al polígon 9, parcel·la 145 de cadastre de rústica.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir