Anunci d’informació pública d’un procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres de caràcter provisional. Activitat de magatzem, a la Ctra. N-IIa, núm. 38.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir