Anunci d’informació pública de sol·licitud d’una autorització d’obres en sòl no urbanitzable, obres de connexió de l’abastament d’aigua potable de Vidreres des de l’artèria Costa Brava, fase 1.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir