Anunci d’informació pública de sol·licitud d’autorització d’ús provisional en sòl urbanitzable delimitat, magatzem i venda de plantes, llavors i complements, fins que no es desenvolupi el sector SUD 2 Industrial Nord.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir