Anunci d’informació pública de sol·licitud d’autorització d’obres en sòl no urbanitzable, legalització de les obres executades de condicionament de nou vas i millora del sistema d’explotació amb nau de premsat, a l’abocador de Solius.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir