Anunci d’informació pública de la reIació individualitzada de béns i drets afectats per l’execució d’unes obres. Condicionament d’un tram de la carretera GI-P-6022.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir