Anunci del Plec de clàusules administratives particulars per a la concessió de la gestió d’un quiosc venda de premsa i flors al Gran Passeig de Ronda, cruïlla avinguda Pius XII.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir