ANUNCI de licitació d’un contracte d’obres, instal·lació de cinemòmetres de velocitat mitjana a diverses carreteres de la xarxa viària catalana (Pla 2015). Pressupost bàsic de licitació: 1.564.454,77 €.

ANUNCI de licitació d’un contracte d’obres,  instal·lació de cinemòmetres de velocitat mitjana a diverses carreteres de la xarxa viària catalana (Pla 2015). Pressupost bàsic de licitació: 1.564.454,77 €.

Clica per a veure la publicació oficial

El funcionament es basa en la comunicació entre dos o més equips. Per a que es pugui mesurar la velocitat d’un vehicle, aquest ha d’esser detectat, almenys, per dos d’aquests equips. La disposició d’aquests seria la següent:

radartram
Figura 1. Esquema de disposició dels equips en carretera

Com es pot apreciar a l’esquema, és necessària la disposició de dos equips dins la mateixa carretera, que delimitaran el tram de la mesura.
El primer equip, anomenat recol·lector, detecta l’instant al que un vehicle entra al tram de mesura. El segon equip, anomenat informador / sancionador, recull
l’instant en què aquest vehicle surt del tram.
El recol·lector l’indica a l’informador / sancionador el moment en que el vehicle va entrar al tram, i l’informador / sancionador, coneixent la longitud del tram i la seva
pròpia mesura, pot calcular la mitjana de la velocitat que duia el vehicle. Aquesta es compararà amb el llindar definit per tal de determinar si s’ha de generar una sanció o no.

Font: Projecte constructiu Servei Català de Trànsit

.

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir