Anunci de licitació de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu per a l’ocupació d’espais de domini públic per a dedicar-los a l’activitat de restauració.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir