Anunci de formalització del contracte relatiu al Projecte reduït. MIllora de les característiques superficials del paviment amb microaglomerat bituminós en calent de la LV-7045 de Serós a Massalcoreig. PK. 0+000 a 3+306.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir