Anunci de formalització del contracte del Projecte reduït. Millora de les caracterísiques superficials del paviment amb microaglomerat bituminós en calent de la LV-3331 de Linyola a Penelles. PK. 4+120 al 7+635.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir