Anunci de formalització de la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini per a la exhibició, explotació, conservació, subministrament i instal·lació de suports publicitaris ubicats a la via pública al municipi de Palafrugell.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir