Anunci de formalització de contracte del Projecte reduït. Rehabilitació del ferm amb mbc a la carretera local LV-5113, de la C-1412bz a Sant Romà d’Abella. PK. 0+000 al 2+556.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir