Anunci d’aprovació inicial, Ordenança   municipal   reguladora   dels   usos   dels   terrenys   forestals   de   titularitat   municipal.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir