Anunci d’aprovació inicial d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic vigents, Activitats agrícoles i ramaderes en sòl no urbanitzable.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir