Anunci d’aprovació del plec de condicions i la licitació per a la concessió demanial d’ús privatiu per a l’explotació del servei de bar i prestació de serveis complementaris del Local social La Rambla.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir