Anunci d’aprovació del plec de clàusules que regiran un expedient d’alienació, bé patrimonial de titularitat municipal situat a la carretera Banyoles, núm. 8, -abans carrer Fuesa, núm. 20.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir