Anunci d’aprovació del plec de clàusules que regirà l’adjudicació d’un contracte d’obres i convocatòria de licitació. Projecte d’obra ordinària de reurbanització del carrer del Prat.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir