Anunci d’aprovació del plec de clàusules per a l’alienació d’uns béns immobles patrimonials.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir