Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte tècnic, Substitució del canal de formigó per una cuneta en terres i no suposa una afecció sobre les finques veïnes tant important, calaix sota la carretera GIV-6229.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir