Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització, Projecte d’urbanització per adaptació al POUM dels carrers de la Fase 3 del Sector Residencial del Golf.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir