Anunci d’aprovació definitiva del Projecte constructiu, Condicionament, eixamplament i millora de la carretera local LV-2021, de Tàrrega a Sant Martí de Maldà. PK. 0+000 a 1+980. Tram: Tàrrega.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir