Anunci d’aprovació definitiva de l’addenda a un projecte executiu, MODIFICACIÓ GEOMÈTRICA DE LA RESCLOSA DE LA PREPARACIÓ TÈXTIL A RIPOLL PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE DESGUÀS DELS RIUS TER I FRESER.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir