Anunci d’aprovació de suspensió de la tramitació de llicències urbanístiques per a l’estudi i formulació d’un Pla especial urbanístic regulador de les instal·lacions de comunicacions.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir