Anunci d’aprovació de l’expedient d’alienació d’un bé patrimonial de titularitat municipal i aprovació del plec de clàusules. Carrer Canigó, núm. 12.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir