Anunci d’aprovació de la convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres, Execució del Projecte d’obres de substitució del Col·lector i Arranjament Ambiental del Tram urbà de la Riera Santa Maria (FASE I).

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir