Anunci d’adjudicació d’un expedient de contractació d’obres, Enderroc de tres edificis plurifamiliars, tractament de les parets mitgeres i tancament del solar al carrer Trinitat núm. 16-18-20, Desglossat B.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir