Anunci aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística UA 65, pol. 1.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir