Adjudicació del contracte de serveis per a dur a terme la revisió del Pla general d’ordenació urbanístic municipal (POUM) vigent i redacció del nou Pla. AMADOR FERRER AIXALÀ, Import ADJUDICACIÓ: 196.020,00 EUR. Import Total LICITACIÓ: 278.300,00 EUR.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir