Different ways to Play Craps Using Excellent Strategy

Any gambling world of today is rife with talk of online casinos. These Internet-based gambling establishments aren’t that new. They’ve been existing for over a decade today, well before the World Wide Web has become a best-selling medium of information...

Llicències d’obres caducades i habitatges buits

En data 23/7/2015 es va publicar al DOGC  la LLEI 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012. Aquesta Llei afecta la Llei d’urbanisme i la llei del dret a l’habitatge:...

Volum disconforme

Es pot legalitzar un edifici construït fa més de 40 anys sense llicència que està amb volum disconforme? Per tal de donar resposta a aquesta pregunta cal definir dos conceptes bàsics : Legalitzar i volum disconforme. En primer lloc cal dir que legalitzar en urbanisme...